تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

آشنايي با قسمت‌های مختلف واحد الفين و نحوه كاركرد و شرایط عملياتي آنشناسه محصول: 528172
موجود

آشنايي با قسمت‌های مختلف واحد الفين و نحوه كاركرد و شرایط عملياتي آن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

آشنايي با قسمت‌های مختلف واحد الفين و نحوه كاركرد و شرایط عملياتي آن

آشنايي با قسمت‌های مختلف واحد الفين و نحوه كاركرد و شرایط عملياتي آن

هدف از طراحي واحد: هدف از طراحي اين واحد ذخیره‌سازی  و انتقال  نفتاي  سبك و سنگين  می‌باشد نفتاي سبك و نفتاي سنگين يا از پالايشگاه  مجاور مجتمع  يا به‌وسیله  تانكرها  از  طريق  جاده  مستقيماً دريافت  می‌گردد. آنگاه در مخزن‌های مناسب  (سقف گنبدي  ثابت  يا سقف شناور ) ذخيره می‌شود و نفتاي  سبك و سنگين به‌طور جداگانه  به واحد  الفين انتقال‌یافته و مطابق با نياز  پروسس  به نسبت‌های  مختلف  مخلوط می‌گردند.

17 صفحه ورد


گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شازندشناسه محصول: 526338
موجود

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شازند

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شازند

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی شازند

 

فهرست مطالب

 

     عنوان                   

 

صفحه

فصل اول - صنعت پتروشیمی

7

- صنعت پتروشیمی

8

- صنعت پتروشیمی در ایران

9

- شرکت ملی پتروشیمی ایران

9

- موقعیت پتروشیمی ایران در منطقه و جهان

10

- محصولات پتروشیمی تولید شده در ایران

10

- توسعه صتعت پتروشیمی

13

- مهم‌ترین روشهای شیمیایی و فیزیکی در صنایع پتروشیمی

15

- روش‌های شیمیایی

15

- روش‌های فیزیکی

18

روش های کاتالیستی اصلاح ترکیبات نفتی برای تولید بنزینشناسه محصول: 526339
موجود

روش های کاتالیستی اصلاح ترکیبات نفتی برای تولید بنزین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

روش های کاتالیستی اصلاح ترکیبات نفتی برای تولید بنزین

روش های کاتالیستی اصلاح ترکیبات نفتی برای تولید بنزین

فهرست مطالب

مقدمه: 2

1- روش‌های فیزیکی.. 2

2- روش‌های شیمیایی.. 6

2-1- کراکینگ کاتالیزی.. 6

2-2- هیدروکراکینگ کاتالیستی.. 10

2-3- آلکیلاسیون. 15

واحد RFCCو ایزومریزاسیون. 18

فرآيند ايزومر کردن. 19

ميزان اکتان چگونه تغيير مي يابد؟. 20

مدال طلاي محيط زيست براي ايزومريزاسيون. 21

محصول ايزومريزاسيون چيست؟. 21

نقشه واحدهاي ايزومريزاسيون در صنايع پالايشي کشور. 22

بزرگترين واحد ايزومريزاسيون کشور در اصفهان. 23

بزرگترين واحد ايزومريزاسيون دنيا در پالايشگاه اومسک روسيه. 24

فرآیند ایزومر کردن. 26

میزان اکتان چگونه تغییر می‌یابد؟. 26

مدال طلای محیط زیست برای ایزومریزاسیون. 27

محصول ایزومریزاسیون چیست؟. 28

نقشه واحدهای ایزومریزاسیون در صنایع پالایشی کشور. 28

راه‌اندازی اولین واحد ایزومریزاسیون نفتا در کشور تحت لیسانس ایرانی.. 30

بزرگترین واحد ایزومریزاسیون دنیا در پالایشگاه اومسک روسیه. 30

ایزومریزاسیون کاتالیست : 31

شرح فـرآيند واحد كت كـراكـر  ( FCCU) 32

شرح كلي: 32

چگالي و اندازه ذرات.. 33

فعـاليت  activity. 34

مقـدار كربن بر روي كاتاليست Carbon Content 35

تبديـل (Conversion) 36

محصولات با نقطه جوش بالاي 400. 36

محصولات با نقطه جوش بالاي خوراك.. 36

شرح كلي واحـد Fccu FCCU General Description. 37

سيستـم پيش گرم كنندهء خوراك  FEED PRE  HEATER SYSTEM... 38

راكتـور  REACTOR.. 39

تزريق خوراك به راكتور FEED INJECTION TO REACTOR.. 40

منطـقه واكـنش  Reaction zone. 41

بازيابي كنندهء كاتاليست در راكتور   Reactor catalyst Recovery. 42

عـريان كنندهء كاتاليست مصرف‌شده   Spent catalyst stripper 43

لولـهء ايستادهء كاتاليست مصرف‌شده و شيرهاي لغـزندهء آن. 45

احياء كنندهء كاتاليست   Regenerator Section. 46

دمنـدهء هـوا   AIR BOWER.. 47

سيستـم روغن كاري  Lubrication System.. 49

گرم كنندهء هـوا  Air Perheater 49

احيـاء كـننده 51

پاشنـده هاي آب Water sprays. 53

كنترل فـشار احياء كننده  Regenerator pressure control 56

سيستم مشعل نفتي  Torch oil system.. 56

لوله هاي ايستاده و شيرهاي لغـزنده كاتاليست احياء شده: 57

انتـقال كاتاليست وانباركردن  Catalyst handling – storage and  disposal 58

بخش تـفكيك (محصولات راكتور)   Fractionator   section. 60

شرح كـلي    General   description. 60

سيستـم گازوئيل سنگـين      Heavy   cycle   oil   system.. 63

سيستم برگشتي مياني        Intermediate Reful system.. 64

سيستـم گازوئيل سبك  (LIGHT  CYCLE  OIL   SYSTEM  L.C.O ) 64

سيستم برگشتي گردشي بالاي برج: Top Circulating Reflux System.. 65

سيستـم چگالندهء بالا سري      Overheat   Condensing   System.. 65

دستگاه هاي كـمكي      Auxiliary   Euipment 67

كوره گرم كننده خوراك     Feed preheater Furnace. 67

سيستـم هـيدروليك    Hydrulic  oil  System.. 68

PURGE OIL SYSTEM... 69

خـشك كننده هاي هوا      Air   Driers. 70

جدا كننده هاي اصلي آب و مواد نفتي      A.P.I   Seperator 70

ايـمني   ( HOUSKEEPING   AND   SAFETY ) 72

3ـ خطرات مخصوص موجود در واحد: 73

كاتالـيست: 74

کاتالیست های فرآیند کراکینگ... 74

کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر. 76

تاریخچه تولید. 78

شرکت‌های دارنده تکنولوژییا دانش فنی.. 80

شرح کلی فرآیند تولید. 80

طرح کلییک واحد کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر. 80

کاتالیزور. 83

فعالیت.. 84

اثر نانوکاتالیست تقویت شده بر فرآیند شکست کاتالیزوری سیال بستر. 84

شرح کلی واحد. 86

سیستم پیش گرم کننده خوراک [واژه‌نامه ۱] 87

راکتور. 87

تزریق خوراک به راکتور[واژه‌نامه ۲] 88

منطقه واکنش[واژه‌نامه ۳] 89

بازیابی کننده کاتالیست در راکتور[واژه‌نامه ۴] 90

عریان کننده کاتالیست مصرف‌شده[واژه‌نامه ۵] 91

احیاء کننده کاتالیست[واژه‌نامه ۶] 92

دمنده هوا 93

پاشنده‌های آب احیا کننده 94

کنترل فشار احیاء کننده 95

بخش تفکیک (محصولات راکتور) 95

شرایط عملیاتی.. 96

تبدیل. 97

تعاریف : 97

کیفیت خوراک.. 97

دمای راکتور. 98

مدت زمان تماس خوراک با کاتالیست.. 99

فعالیت کاتالیست.. 100

برگشتی.. 100

افزایش کک بر سطح کاتالیست احیاء شده 101

روش‌های کراکینگ کاتالیزوری با بسترسیال. 102

روش مهندسی«اسو» 102

روش اسو- مدل III. 102

طرح های جدید برای واحدهای کراکینگ کاتالیزی سیال بستر. 103

سایر تغییرات ایجاد شده در FCC.. 104

سیستم تزریق سوخت.. 104

تمرکز جامدات بالاتر و بیشتر نزدیک به دیوار است تا نزدیک به مرکز. 106

نتیجه گیری.. 109

محدودیتهای عملیاتی فراوان. 110

توزيع محصولات در فرآيند FCC: 115

نماي ساده واحد تقطير در اتمسفر. 125

نماي ساده واحد تقطير در خلاء 126

نماييک واحد تقطير در خلاء 128

مراحل مختلف پالايش نفت در پالايشگاه 130

نماي ساده دستگاه يونيفاينر. 131

واحد يونيفاينر بخش CR1. 132

نماي ساده واحد تبديل کاتاليست.. 133

واحد تبديل کاتاليستي.. 134

واحد کت کراکر. 135

نماي کلي واحد کت کراکر. 136

نماي کلي خوراک و محصولات کت کراکر. 137

بخش تفکيک واحد کت کراکر. 138

نمايREACTOR STRIPPER.. 139

 تعداد صفحات: 150 صفحه

فرمت: ورد


آشنایی کامل با مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)شناسه محصول: 526278
موجود

آشنایی کامل با مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

آشنایی کامل با مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)

آشنایی کامل با مبدل های حرارتی (Heat Exchanger)

پیشگفتار.................................................................................................................................................................................. 3

دسته بندی مبدل های حرارتی. 5

بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم. 5

بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم. 6

بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم. 8

بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها 9

اصول طراحی مبدل های حرارتی. 20

1- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی. 24

2- طراحی حرارتی و هیدرولیکی. 28

3- طراحی مکانیکی. 33

4- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین  هزینه ها 37

5-  فاکتورهای لازم برای  سبک و سنگین کردن. 39

6-  طراحی بهینه. 40

7- سایر ملاحظات.. 40

نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی ) 41

TASC، طراحی حرارتی ، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله. 42

FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع. 42

MUSE، شبیه سازی مبدلهای صفحه ای پره دار 43

TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی. 43

PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله. 44

ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک.. 44

FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی. 45

TASC، طراحی حرارتی ، بررسی و شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله. 46

توانایی ها 46

کاربرد در فرآیند. 47

مشخصات فنی و توانایی ها 48

خواص فیزیکی. 49

بررسی ارتعاش ناشی از جریان. 49

خروجی. 50

ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک.. 52

طراحی. 52

کاربرد در فرآیند. 53

مشخصات فنی و توانایی. 54

نتایج خروجی. 56

PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله. 58

امکانات و توانایی ها 59

نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل. 60

نرم افزار Aspen B-jac. 61

آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran. 63

نحوه کار نرم افزار  Hetranدر حالت طراحی. 65

محیط نرم افزار Aspen Hetran. 72

تعریف مساله ( Problem Definition ) 73

اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data ) 83

ساختار مبدل ( Exchanger Geometry ) 94

داده های طراحی (  Design Data) 106

تنظیمات برنامه ( Program Options ) 113

نتایج ( Results ) 117

خلاصه وضعیت طراحی. 118

خلاصه وضعیت حرارتی. 121

خلاصه وضعیت مکانیکی. 125

جزئیات محاسبه ( Calculation Details ) 127

آشنایی با نرم افزار Aerotran. 129

روش های طراحی نرم افزار Aerotran. 131

آشنایی با نرم افزار  Teams. 133

برنامه Props. 136

برنامه Qchex. 138

برنامه Ensea. 140

برنامه Metals. 142

برنامه  Primetal 144

برنامه Newcost 147

منابع و ماخذ. 149

فرمت ورد

تعداد صفحات: 150 


معرفی اجمالی پالایشگاه گاز سرخون و قشمشناسه محصول: 526236
موجود

معرفی اجمالی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

معرفی اجمالی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

معرفی اجمالی پالایشگاه گاز سرخون و قشم

در راستای تأمین بخشی از نیازهای انرژی کشور و جایگزینی و مصرف گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک و ارزان و مناسب برای مصارف خانگی و صنعتی در استانهای هرمزگان و کرمان، شرکت پالایش گاز سرخون و قشم تأسیس و فعالیت‌های خود را در بخش تولید گاز طبیعی پالایش شده و مایعات گازی همراه از دو حوزه گازی سرخون و گورزین که به ترتیب در منطقه بندرعباس و جزیره قشم واقع شده‌اند، از سال 1375 آغاز نموده‌است. این پالایشگاه که در 25 کیلومتری شما شرقی بندرعباس واقع شده و تاکنون دو فاز آن تکمیل و راه اندازی شده است، دارای ظرفیت تولید گاز طبیعی 5/18 میلیون مترمکعب استاندارد گاز و 12000 بشکه مایعات گازی تثبیت شده و 90 تن گاز مایع[1] در روز است.


فرمت: ورد

تعداد صفحات: 40

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی و اولفین اراکشناسه محصول: 525999
موجود

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی و اولفین اراک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی و اولفین اراک

گزارش کارآموزی شرکت پتروشیمی و اولفین اراک

فهرست مطالب

چکیده گزارش

واحد اولفین پتروشیمی اراک

طراحی پایه ( Basic design)

مشخصات خوراک واحد اولفین

مشخصات و آنالیز محصولات  واحد اولفین

1- اتیلن

2- پروپیلن

3- C4 Cut

4- Hydrogen Rich gas

5- Methane Rich Gas

6- Fuel Oil

7- Cracked Gasoline

8- Phenol water

مخازن خوراک

مخازن محصول

شرح مختصری در مورد پروسس Hot Section

Hot Section Process

مطالبی چند در مورد کوره ها

انواع کنترلرهای موجود در اطراف کوره ها

بررسی مدارهای منطقی مربوط به قسمت گرم واحد اولفین

نتایج حاصل از بررسی مدارهای لاجیک مربوط به کوره ها

عوامل از مدار خارج شدن کلیه کوره ها

عوامل از سرویس خارج شدن یک کوره

الف- استارت هواکش

ب- پرچ نمودن کوره

ج- آماده بودن کوره برای تست نشتی

د- انجام تست نشتی

ه- قابل قبول بودن تست نشتی

و- قابل قبول نبودن تست نشتی

روشن کردن مشعلهای کوره

تزریق خوراک نفتا به کوره

تزریق خوراک گاز برگشتی به کوره

روش تغییر حالت کوره از کراکینگ به دی کک

هوای دی کک

روش تغییر حالت کوره از دی کک به کراکینگ

چگونگی Dry-Cut کردن کوره بر اساس نظر طراح و سازنده

آلارمهای تریپ کوره

نحوه آوردن کوره به حالت Stand by

نحوه تزریق نفتا به کوره Stand By

نحوه از سرویس خارج کردن کوره (قطع خوراک نفتا و انجام دی کک

بررسی مسیر هوای Decoke Air

ادامه پروسس Hot Section

مبدل های سیکل quench oil

 

خلاصه

فرمت: ورد

تعداد صفحات: 100


گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراکشناسه محصول: 526008
موجود

گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراک

فهرست

فصل اول آشنايي مختصر با پتروشيمي اراک

فصل دوم مرور برخی مقدمات لازم جهت آشنايي با فرآيندها

Flow sheet –Types:

Block diagram

Process Flow sheet or Process Flow Diagram

(ID&P) Piping Flowsheet or Mechanical Flowdiagram

Combined Process and piping Flowsheet or diagram

Utility Flowsheet or diagram

Special Flowsheets or diagram

سيستمهاي كنترلي معمولي

 1. Level Control
 2. Pressure Control
 3. Flow Control
 4. كنترل مبدلهاي حرارتي
 5. كنترل كندانسور:
 6. كنترل تبخير كننده ها
 7. كنترل آبشاري Cascade Control
 8. كنترل نسبی Ratio Control
 9. كنترل برج تقطير
 10. كنترل رآكتور
 11. Alarm and Safety Trips, and interlocks

 فصل سوم

 • انتخاب شيرها
 • مبدلها
 • Thermo-siphon
 • برج ها

 فصل چهارم 

اتيلن

خواص فيزيكي

خواص شيميايي

پليمريزاسيون

توليد

بازيافت و خالص سازي

PFD ساده شده واحد توليد اتيلن

خصوصيات محصول اتيلن

شناسايی

 

Hot Section فصل پنجم

 

 

Cold Section فصل ششم

فرمت: ورد

تعداد صفحات: 120


1
logo-samandehi